Skip to the main content

OPZET DISTRICTS OPEN VIERTALLEN ONLINE

De districts viertallencompetities gaan in het seizoen 2020-2021 niet door, om redenen die u allemaal kent en zult begrijpen. Het laat zich  aanzien, dat het ook in het 1e half jaar van 2021 nog moeilijk blijft om live-bridgetoernooien of -competities te organiseren.

Het districtsbestuur organiseert reeds parencompetities op Stepbridge. Hieraan wil het een online viertallencompetitie toevoegen. Sinds enige tijd is dat reeds mogelijk.  Ook in het nieuwe jaar zal dat gratis blijven. Daar willen we graag gebruik van maken. Een voordeel van het spelen online is, dat reizen niet nodig is. Nuttig om ook dat te ervaren.

Algemene opzet
Iedere vereniging kan net zoveel teams opgeven voor deze competitie als ze wil. Aan de hand van de aanmeldingen worden poules samengesteld bestaande uit zeven teams. Ieder team speelt één keer tegen elk ander team in de poule. In totaal worden dus zes wedstrijden gespeeld.

De speeldag is in principe op vrijdag, maar de teams mogen daar in onderling overleg van afwijken. Voor iedere ronde zijn 2 weken beschikbaar. Daarmee zal de competitie duren tot eind maart.

Om deel te kunnen nemen is een Step account nodig. Dat kan een onbetaald account zijn. Bij opgave van de teams moet vermeld worden:

  • spelers
  • captain
  • Stepnaam van de spelers

In principe bestaat een team uit spelers van één vereniging. Als een vereniging geen team weet te vormen, is het toegestaan om de krachten te bundelen met een andere vereniging.

Als één of meerdere teams van een vereniging belangstelling hebben, dan graag opgave daarvan voor 21 december sturen naar de online competitieleider: go.dovo20@gmail.com  .

Gehoopt wordt, dat veel teams aan deze competitie mee willen doen! Zoals in andere districten is gebleken: het is een andere manier van spelen, maar als je er eenmaal aan gewend bent is het een prima tijdelijke alternatief!

Status van deze competitie
De indeling van de poules zal zo goed als mogelijk op basis van sterkte zijn. Er zal naar gestreefd worden meerdere teams van een vereniging niet in eenzelfde poule in te delen.

Het online spelen zal niet in de plaats komen van de oorspronkelijke districtscompetities. Het staat er geheel los van. De resultaten eveneens. Promotie en degradatie is alleen mogelijk tussen de poules. Van elke poule promoveert en degradeert één team. Natuurlijk is dit alleen aan de orde, als deze eerste uitprobeer-competitie een vervolg krijgt. Er zijn geen beperkingen, spelers van elke sterkte mogen meedoen.

Wedstrijd
Voor elke ronde krijgt de captain van het thuis-spelende team een lijst met de acht spelersnamen. Hiermee is eenvoudig een viertallen wedstrijd aan te maken. Als er behoefte aan is zal een instructiesessie georganiseerd worden. Na afloop sturen beide captains de Step uitslagenmail naar de competitieleider, die de uitslagen verwerkt in het NBB rekenprogramma. Die worden daarna op de website van het district geplaatst, net zoals de live-competities.

Spelregels
We spelen volgens de gewone NBB-regels, eventueel met aanvullingen voor het online spelen, als de NBB die bekendmaakt. Besteed speciaal aandacht aan het recente Statement vals spel. Bij online spelen gelden de regels over op oneigenlijke wijze verkregen informatie onverkort.

We hopen op een grote deelname!

namens het district Gooi-  en Ommeland

organisatie DISTRICTS OPEN VIERTALLEN ONLINE  (DOVO20)
Andere artikelen

Districts Viertallen Competitie Online/ Speelinstructies

De bijlagen geven de handleiding voor het spelen van viertallen op Stepbridge en de regels met...

09/01/2021 - Frits Misset

Districts Viertallen Competitie Online/ Poule-indeling & speelschema

In de bijlagen treft u de indeling van de deelnemende teams in de poules A t/m E aan, alsmede het...

06/01/2021 - Frits Misset

Districts Viertallen Competitie Online: speelschema

Poule A Poule B Poule C Poule D Poule E ...

03/01/2021 - Frits Misset